Nastavení#

Tyto kapitoly obsahují pokyny a informace o tom, jak konfigurovat a přizpůsobit různé funkce a nastavení digitálních hodin. Pomáhají uživatelům nastavit hodiny podle jejich preferencí a potřeb.

Ovládání digitálních hodin#

V těchto kapitolách je popsáno, jak se digitální hodiny ovládají.

Ovládací prvky

Ovládací prvky

Navigační schéma

Navigační schéma

Webové rozhraní

Webové rozhraní

Nabídka digitálních hodin#

Tato nastavení umožňují nastavit digitální hodiny podle vašich požadavků.

dISP

Nastavení zobrazení

dISP

Nastavení zobrazení

SYNC

Nastavení synchronizace

SYNC

Nastavení synchronizace

NEt

Nastavení sítě

NEt

Nastavení sítě

SEN1-4

Nastavení senzoru 1–4

SEN1-4

Nastavení senzoru 1–4

StoP

Nastavení stopek

StoP

Nastavení stopek

tIME

Nastavení času a data

tIME

Nastavení času a data

SYSt

Nastavení systémové nabídky

SYSt

Nastavení systémové nabídky

Powr

Režimy napájení

Powr

Režimy napájení

r_._

Verze softwaru

r_._

Verze softwaru

Rozšířená nastavení#

Tyto kapitoly jsou vhodné pro další nastavení nebo nastavení pro náročnější aplikace.

Výpočet místního času

Výpočet místního času

Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek

Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek