Aktualizace firmware#

Tato část obsahuje pokyny a informace o aktualizaci firmwaru hodin, což je software, který běží na vnitřním procesoru hodin. Aktualizace firmwaru mohou přinést nové funkce, vylepšení a opravy chyb.

Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS

Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS

Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP

Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP

Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru

Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru

Aktualizace firmwaru přes USB

Aktualizace firmwaru přes USB