Často kladené otázky#

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky.

Obecné#

Jak ukončit režim Power OFF (vypnutí displeje)?

Režim Power OFF ukončíte stisknutím tlačítka PB1L nebo PB2L, nebo DISP na IR dálkovém ovladači.

Jak obnovit tovární nastavení digitálních hodin?

Jsou-li hodiny plně funkční, vstupte do kapitoly Obnovení továrního nastavení v SYSt menu – položka c1. Nastavte hodnotu 1, čímž přejdete do Submenu pro obnovení továrního nastavení. Pokud nastavíte hodnotu 1, na displeji začne blikat nápis FAC a hodiny se obnoví do továrního nastavení.

Pokud hodiny nereagují nebo vstoupily do smyčky resetování, je třeba provést Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek .

Výpočet místního času#

Mám digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hodinami MASTER. Jak nastavit výpočet místního času?

Interní tabulka časových pásem se nepoužívá. Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

 1. Přejděte na položku nabídky SYNC o1 a nastavte ji na hodnotu A. Tím zajistíte převzetí časového pásma podle zdroje synchronizace.

 2. Přejděte na položku nabídky SYNC o2 a nastavte ji na hodnotu 2–9, 11 nebo A (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.

 3. Přejděte na položku nabídky SYNC o4 a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu 0).

 4. Přejděte na položku nabídky SYNC o5 a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu 0).

 5. Přejděte na položku nabídky dISP d2 a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zdroje synchronizace včetně letního času.

Mám digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE a chci používat časové zóny MOBALine. Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

 1. Přejděte na položku nabídky SYNC o1 a nastavte ji na hodnotu A. Tím zajistíte, že časové pásmo bude převzato podle zdroje synchronizace a výpočet času UTC bude vycházet z informací MOBALine.

 2. Přejděte na položku nabídky SYNC o2 a nastavte ji na hodnotu 4 (typ synchronizace MOBALine).

 3. Přejděte na položku nabídky SYNC o4 a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–20).

 4. Přejděte na položku nabídky dISP d2 a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásma MOBALine včetně letního času.

Mám NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5 variantu digitálních hodin řízených servery MOBATIME NTP. Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

 1. Přejděte na položku nabídky SYNC o1 a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavené časové pásmo). Protokol NTP pak používá čas UTC.

 2. Přejděte na položku nabídky SYNC o2 a nastavte ji na hodnotu A (autodetekce).

 3. Přejděte na položku nabídky SYNC o5 a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–15).

 4. Přejděte na položku nabídky dISP d2 a nastavte ji na hodnotu A (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásma serveru MOBATIME včetně letního času.

Potřebuji zobrazit jiné časové pásmo než časové pásmo poskytované synchronizačním zdrojem. Jak nastavit požadované časové pásmo?

Chcete-li nastavit požadované časové pásmo, nastavte následující položky na hodnoty:

 1. Přejděte na položku nabídky SYNC o1 a nastavte ji na hodnotu 0–64 nebo A (automaticky nastavené časové pásmo). Nastavte hodnotu podle časového pásma, ve kterém pracuje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě nebo hodnota A pro synchronizaci NTP).

  Hodnota A pouze pro synchronizaci pracující s časem UTC.

 2. Přejděte na položku nabídky SYNC o2 a nastavte ji na hodnotu 1–11 nebo A (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.

 3. Přejděte na položku nabídky SYNC o4 a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu 0).

 4. Přejděte na položku nabídky SYNC o5 a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu 0).

 5. Přejděte na položku nabídky dISP d2 a nastavte ji na hodnotu 0–64 nebo A (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle výpočtu z času UTC podle požadovaného časového pásma včetně letního času.