Připojení kabelů a konektorů#

Řídicí deska#

DSC.100

../../_images/dsc-100-pcb.svg../../_images/dsc-100-pcb-dark.svg../../_images/dsc-100-pcb-mobile.svg ../../_images/dsc-100-pcb-mobile-dark.svg

DSC.180 a větší výšky číslic

../../_images/dsc-pcb.svg ../../_images/dsc-pcb-dark.svg ../../_images/dsc-pcb-mobile.svg ../../_images/dsc-pcb-mobile-dark.svg

Popis

1

Konektor LINES / DC OUT (pouze pro variantu LGC)

2

Konektor TEMP

3

Konektor RS 485 (pouze s možností RS 485)

4

Konektor USB (pouze pro variantu LGC a možnost GPS)

5

Konektor RELAY (pouze pro volitelný modul REL / REL-IP)

6

Konektor LAN (pouze pro variantu PoE a NTP)

7

Napájení (kromě varianty PoE)

8

DISP2 – připojení pro druhou stranu (pro DSC.180 a větší výšky číslic je konektor DISP2 umístěn mimo řídicí desku)

9

Konektor CTRL

A

Tlačítka PB1, PB2

B

Přepínač DIP (pouze pro variantu LGC)

C

Baterie (možnost BAT)

D

Připojení / odpojení záložní baterie (možnost BAT)

E

Indikace LED napájení

F

Stav LED

G

Tlačítko RESET

Připojení#

Zapojení konektoru LINES / DC OUT#

../../_images/screw-terminal-lines.svg ../../_images/screw-terminal-lines-dark.svg ../../_images/screw-terminal-lines.svg ../../_images/screw-terminal-lines-dark.svg

Zapojení konektoru TEMP#

Jeden nebo dva senzory teploty

../../_images/screw-terminal-temp.svg ../../_images/screw-terminal-temp-dark.svg ../../_images/screw-terminal-temp-1.svg ../../_images/screw-terminal-temp-1-dark.svg ../../_images/screw-terminal-temp-2.svg ../../_images/screw-terminal-temp-2-dark.svg

Zapojení konektoru CTRL#

../../_images/screw-terminal-ctrl.svg ../../_images/screw-terminal-ctrl-dark.svg ../../_images/screw-terminal-ctrl.svg ../../_images/screw-terminal-ctrl-dark.svg

Zapojení konektoru RS 485#

../../_images/screw-terminal-485.svg ../../_images/screw-terminal-485-dark.svg ../../_images/screw-terminal-485.svg ../../_images/screw-terminal-485-dark.svg

Zapojení konektoru RELAY#

../../_images/screw-terminal-relay.svg ../../_images/screw-terminal-relay-dark.svg ../../_images/screw-terminal-relay.svg ../../_images/screw-terminal-relay-dark.svg

Zapojení napájecího vodiče#

../../_images/screw-terminal-power.svg ../../_images/screw-terminal-power-dark.svg ../../_images/screw-terminal-power.svg ../../_images/screw-terminal-power-dark.svg

Zapojení konektoru option VDC nebo RP#

../../_images/screw-terminal-vdc.svg ../../_images/screw-terminal-vdc-dark.svg ../../_images/screw-terminal-vdc.svg ../../_images/screw-terminal-vdc-dark.svg

Zapojení konektoru option VDISP#

../../_images/screw-terminal-vdisp.svg ../../_images/screw-terminal-vdisp-dark.svg ../../_images/screw-terminal-vdisp.svg ../../_images/screw-terminal-vdisp-dark.svg