Dvoustranné#

DSC.100 – DSC.320#

 1. Dvoustranné hodiny se skládají ze zobrazovací části (SLAVE), ovládací části (MASTER) a montážní konzoly s nástěnným držákem, obě části jsou propojeny jedním kabelem.

 2. Hodiny se dodávají jako jeden celek (obě části jsou namontovány na konzole).

 3. Pokud je konzola vybavena spodním krytem, nejprve jej odstraňte (5x šroub M4), spodní kryt je ke konzole připevněn ocelovým drátem (kryt s úchytem).

 4. Odšroubujte zajišťovací šrouby a umístěte díly hodin do zcela vyklopené polohy.

 5. Demontujte zadní kryt konektoru na části MASTER, kryt obsahuje mezeru s těsněním pro průchod kabelů do hodin.

 6. Odpojte propojovací kabel MASTERSLAVE.

 7. Uvolněte čtyři imbusové šrouby na zadní straně hodin a vyjměte obě části hodin z konzoly.

 8. Do stěny vyvrtejte odpovídající počet kotevních otvorů pro vruty do dřeva o průměru 10-12 mm. Jako šablonu použijte montážní konzolu.

 9. Všechny přívodní kabely (napájecí, teplotní, synchronizační) prostrčte horní trubkou konzoly a oválným otvorem, poté konzolu připevněte na stěnu.

 10. Obě strany dejte do zcela vyklopené polohy.

 11. Zavěste díl SLAVE na jednu stranu konzoly a utáhněte čtyři šrouby na zadní straně hodinového dílu.

 12. Zavěste díl MASTER na opačnou stranu konzoly a utáhněte čtyři šrouby na zadní straně hodinového dílu.

 13. Připojte kabel MASTERSLAVE.

 14. Uspořádejte všechny přívodní kabely na odpovídající délku a připojte je k příslušným svorkám na desce plošných spojů. Viz popis konektorů.

  Varování

  V případě potřeby dodržujte správnou polaritu.

Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesíťových hodin , kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

U varianty LGC zkontrolujte a nastavte polohu přepínače DIP podle použitého synchronizačního signálu (platí pouze pro DCF, MOBALine, polarizovanou impulsní linku nebo IRIG-B).

 1. Upevněte kabely pomocí držáku ve správných polohách tak, aby byly dodrženy pravidelné rozestupy mezi kabely v oblasti průchozího těsnění. Použijte přiměřenou sílu, abyste nepoškodili izolaci kabelů.

 2. Namontujte zpět kryt konektoru.

 3. Nakloňte díly hodin do svislé polohy a upevněte je zajišťovacími šrouby.

 4. Namontujte zpět spodní kryt, je-li dodán.